หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
ทำเนียบ
บุคลากร
ทำเนียบ
บุคลากร
การบริหาร
บุคคล
การบริหาร
บุคคล
ข่าว
ประชาสัมพันธ์
ข่าว
ประชาสัมพันธ์
การบริหารงานฯ
การบริหารฯ
การบริหาร
งานคลัง
การบริหาร
งานคลัง
การบริการประชาชน
การบริการประชาชน
การส่งเสริม
ความโปร่งใสฯ
การส่งเสริม
ความโปร่งใสฯ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 
ระบบข่าว e-GP
 
 
ประเภทประกาศ :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 มิ.ย. 2566 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 มิ.ย. 2566 ]โครงการ ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายฟากคลอง พร้อมหินเรียงยาแนวป้องกันตลิ่ง หมู่ที่ ๓ บ้านวังกระดาษเงิน ตำบลท้ายดง [ 7 มิ.ย. 2566 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 6 มิ.ย. 2566 ]จ้างโครงการขุดลอกสระเพื่อกักเก็บน้ำ หมู่ที่ ๘ ตำบลท้ายดง อำเภอวังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 มิ.ย. 2566 ]จ้างโครงการขุดลอกคลองวังโป่ง หมู่ที่ 4 ตำบลท้ายดง อำเภอวังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 มิ.ย. 2566 ]จ้างโครงการก่อสร้างผนังกันดินป้องกันตลิ่งพังสายนานางหม้อ หมู่ที่ ๑๓ ตำบลท้ายดง อำเภอวังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 มิ.ย. 2566 ]ซื้อวัสดุสำหรับประกอบอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลท้ายดง ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 31 พ.ค. 2566 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตร หมู่ที่ ๑๑ จำนวน ๖ บ่อ ตำบลท้ายดง อำเภอวังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 30 พ.ค. 2566 ]ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน เดือน มิถุนายน ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 พ.ค. 2566 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 66