หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
ทำเนียบ
บุคลากร
ทำเนียบ
บุคลากร
ข่าว
ประชาสัมพันธ์
ข่าว
ประชาสัมพันธ์
การบริหารงานฯ
การบริหารงานฯ
รายงาน
รายงาน
การบริการประชาชน
การบริการประชาชน
การส่งเสริม
ความโปร่งใสฯ
การส่งเสริม
ความโปร่งใสฯ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 
ระบบข่าว e-GP
 
 
ประเภทประกาศ :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


โครงการเจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตร หมู่ที่ ๑ จำนวน ๗ บ่อ ตำบลท้ายดง อำเภอวังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์ [ 16 ก.ย. 2564 ]โครงการเจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตร หมู่ที่ ๑๒ จำนวน ๓ บ่อ ตำบลท้ายดง อำเภอวังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์ [ 16 ก.ย. 2564 ]โครงการเจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตร หมู่ที่ ๘ จำนวน ๔ บ่อ ตำบลท้ายดง อำเภอวังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์ [ 16 ก.ย. 2564 ]จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) สายหนองไส้ไก่ หมู่ที่ ๕ บ้านวังชะนางใต้ ตำบลท้ายดง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 ก.ย. 2564 ]จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) สายวังขอน - ทางข้าม หมู่ที่ ๖ บ้านวังขอน ตำบลท้ายดง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 ก.ย. 2564 ]จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) สายวังขอน - ทางข้าม หมู่ที่ ๖ บ้านวังขอน ตำบลท้ายดง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 ก.ย. 2564 ]จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) สายหนองไส้ไก่ หมู่ที่ ๕ บ้านวังชะนางใต้ ตำบลท้ายดง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 ก.ย. 2564 ]ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 ก.ย. 2564 ]ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 ก.ย. 2564 ]ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 ก.ย. 2564 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 24