หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
ทำเนียบ
บุคลากร
ทำเนียบ
บุคลากร
ข่าว
ประชาสัมพันธ์
ข่าว
ประชาสัมพันธ์
การบริหารงานฯ
การบริหารงานฯ
รายงาน
รายงาน
การบริการประชาชน
การบริการประชาชน
การส่งเสริม
ความโปร่งใสฯ
การส่งเสริม
ความโปร่งใสฯ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 
ระบบข่าว e-GP
 
 
ประเภทประกาศ :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


ซื้อโครงการเยียวยาเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมและผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นม พลิกฟื้นเศรษฐกิจภาคการเลี้ยงโคนมและผลิตภัณฑ์นม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 มิ.ย. 2564 ]จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 มิ.ย. 2564 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีตผสมยางพารา สายวังขอนเชื่อมโคกหนองแสง หมู่ที่ ๖ ตำบลท้ายดง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 2 มิ.ย. 2564 ]จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กค ๖๕๖๒ เพชรบูรณ์ หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๑ ๕๑ ๐๐๐๒, รถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กฉ ๒๓๙๐ เพชรบูรณ์ หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๑ ๕๗ ๐๐๐๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 31 พ.ค. 2564 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีตผสมยางพารา สายวังขอนเชื่อมโคกหนองแสง หมู่ที่ ๖ ตำบลท้ายดง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 21 พ.ค. 2564 ]จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 พ.ค. 2564 ]จ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 416-57-0029 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 พ.ค. 2564 ]ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 พ.ค. 2564 ]ซื้อยางมะตอยสำเร็จรูป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 พ.ค. 2564 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีตผสมยางพารา สายวังขอนเชื่อมโคกหนองแสง หมู่ที่ ๖ ตำบลท้ายดง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 13 พ.ค. 2564 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 16