หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
 ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.ท้ายดง จ.เพชรบูรณ์ ค่ะ
 
 
 
 
เอกสารใบสมัครเข้าร่วมโครงการ
 
ประชาสัมพันธ์เชิญชวนเกษตรกรที่มีความสนใจทำเกษตรอินทรีย์และเกษตรทฤษฎีใหม่เข้าร่วมโครงการทำเกษตรอินทรีย์ และเกษตรทฤษฎีใหม่ขององค์การบริหารส่วนตำบลท้ายดง ประจำปี 2562  
 

ด้วย อำเภอวังโป่งแจ้งว่า สำนักงานเกษตรและสหกรณ์การเกษตรจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้รับหนังสือจากเครือข่ายเพชรบุระ ตามรอยพ่อของแผ่นดิน ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนการขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์และเกษตรทฤษฎีใหม่ เพื่อให้จังหวัดเพชรบูรณ์ ส่งเสริม ผลักดันการทำเกษตรอินทรีย์ให้ได้ 100,000 ไร่ ภายในปี 2564 ตามนโยบายรัฐบาล โดยมีเป้าหมายการขับเคลื่อนในปี 2563 คือ หนึ่งอำเภอ 1 เครือข่าย, หนึ่งตำบล 1 แปลงสาธิตเกษตรอินทรีย์และศูนย์การเรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ประยุกต์โคกหนองนาโมเดล, หนึ่งตำบล 100 ไร่เกษตรอินทรีย์ โดยสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้ขอความร่วมมือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดำเนินการจัดเก็บและจัดทำฐานข้อมูลเกษตรกรระดับตำบล/ท้องถิ่น และเกษตรกรที่มีความสนใจทำเกษตรอินทรีย์และเกษตรทฤษฎีใหม่ เพื่อคัดเลือกเกษตรกรที่มีความพร้อมทำเกษตรอินทรีย์และเกษตรทฤษฎีใหม่ในพื้นที่เป็นแกนนำขับเคลื่อนระดับตำบล/ท้องถิ่น รวมทั้งคัดเลือกเกษตรกรเพื่อจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้เกษตรอินทรีย์และเกษตรทฤษฎีใหม่ระดับตำบล/ท้องถิ่น จำนวนละ 1 แห่ง องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายดง อำเภอวังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์  จึงประชาสัมพันธ์เชิญชวนเกษตรกรที่มีความสนใจทำเกษตรอินทรีย์และเกษตรทฤษฎีใหม่ สมัครเข้าร่วมโครงการทำเกษตรอินทรีย์ และเกษตรทฤษฎีใหม่ขององค์การบริหารส่วนตำบลท้ายดง ประจำปี 2562  เพื่อจัดทำฐานข้อมูลเกษตรกรระดับตำบล/ท้องถิ่น ท่านสามารถดาวน์โหลดใบสมัครเข้าร่วมโครงการฯ ที่แนบมาพร้อมนี้ หรือสามารถขอรับใบสมัครเข้าร่วมโครงการฯ ได้ที่ฝ่ายส่งเสริมการเกษตร สำนักปลัด อบต.ชั้น 2 หรือติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 0-5671-3766 ต่อ 16

 

ข่าว ณ. วันที่ 7 ก.พ. 2562 เวลา 13.31 น. โดย คุณชนินทร์ จันทร์ตา

ผู้เข้าชม 148 ท่าน