หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
 ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.ท้ายดง จ.เพชรบูรณ์ ค่ะ
 
 
 
 
 
ขอเชิญชวนทุกท่านเข้าร่วมการตอบแบบสอบถามการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT))  
 

ขอเชิญชวนทุกท่านเข้าร่วมการตอบแบบสอบถาม เพื่อประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของคณะผู้บริหารและการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลท้ายดง  ตามที่สำนักงาน ป.ป.ช.ให้ ดำเนินการประเมิน ITA  ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  โดยกำหนดกรอบระยะ เวลาตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)) เพียงท่าน สแกนคิวอาร์โค๊ต หรือ https://itas.nacc.go.th/go/eit/bdgm4u แล้วใช้เลขบัตรประชาชน 13 หลักของท่านเข้า ไปตอบ แบบสอบถาม ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป และสิ้นสุดวันที่ 31 พฤษภาคม 2562 เวลา 24.00 น. ขอบคุณค่ะ

 

ข่าว ณ. วันที่ 23 พ.ค. 2562 เวลา 10.12 น. โดย คุณ พัทราภรณ์ เอมโอด

ผู้เข้าชม 58 ท่าน