หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
 ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.ท้ายดง จ.เพชรบูรณ์ ค่ะ
 
 
 
 
 
ประชาสัมพันธ์ตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายใน (IIT) ในปีงบประมาณ พ.ศ.2562  
 

ขออนุญาตประชาสัมพันธ์ค่ะ คณะผู้บริหารและสมาชิกสภา เจ้าหน้าที่และพนักงานจ้าง ของ อบต.ท้ายดงทุกท่าน  ตามที่สำนักงาน ป.ป.ช.ให้ ดำเนินการประเมิน ITA  ในปีงบประมาณ พ.ศ.2562  โดยกำหนดกรอบระยะ เวลาตอบแบบ วัดการรับรู้ ของ ผู้มีส่วนได้เสียภายใน (IIT) ขอให้ทุกท่าน สแกนคิวอาร์โค๊ตหรือ https://itas.nacc.go.th/go/iit/bdgm4u แล้วใช้เลขบัตรประชาชนของท่านเข้า ไปตอบ แบบสอบถาม ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป และสิ้นสุดวันที่ 31 พฤษภาคม 2562 เวลา 24.00 น. ขอบคุณค่ะ

 

ข่าว ณ. วันที่ 23 พ.ค. 2562 เวลา 10.25 น. โดย คุณ พัทราภรณ์ เอมโอด

ผู้เข้าชม 50 ท่าน