หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
 ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.ท้ายดง จ.เพชรบูรณ์ ค่ะ
 
 
 
 
 
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย
โครงการอบรมเสริมสร้างมาตรฐานวินัย คุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2562  
 

วันที่ 8 กรกฏาคม 2562 เวลา 09.00 น. นางสาวฉัตรนภา เมืองแป้น นายก อบต.ท้ายดง ได้กล่าววัตถุประสงค์การจัดโครงการอบรมเสริมสร้างมาตรฐานวินัย คุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยมี นายวรวุฒิ อินตะมะ นายอำเภอวังโป่ง ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ พร้อมนี้ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ ดร.ปรีชา เรืองจันทร์ ผู้ทรงคุณวุฒิสภามหาวิทยาลัยนเรศวร ได้ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับหลักธรรมาภิบาล การบริหารบ้านเมืองที่ดี ฯลฯ และพระอธิการชัยวัช สิริจันทฺโท เจ้าอาวาสวัดผดุงราษฎร์ ได้ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายความรู้เกี่ยวกับหลักคุณธรรม จริยธรรมในการปฏิบัติงานให้กับคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง อบต.ท้ายดง ณ หอประชุม อบต.ท้ายดง อ.วังโป่ง จ.เพชรบูรณ์ หลังจากอบรม คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างได้ร่วมกิจกรรมจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ โดยการทำความสะอาดรอบบริเวณวัด ณ วัดผดุงราษฎร์ หมู่ที่ 1 ต.ท้ายดง อ.วังโป่ง จ.เพชรบูรณ์

 

ข่าว ณ. วันที่ 12 ก.ค. 2562 เวลา 10.29 น. โดย คุณชนินทร์ จันทร์ตา

ผู้เข้าชม 32 ท่าน

 
 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย