หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
 ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.ท้ายดง จ.เพชรบูรณ์ ค่ะ
 
 
 
 
 
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย
การดำเนินกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน \"จังหวัดสะอาด\" ของจังหวัดเพชรบูรณ์  
 

ตามที่จังหวัดเพชรบูรณ์มีโนยบายที่จะขับเคลือนการจัดการขยะมูลฝอย โดยการนำแนวคิด Zero Waste หรือการจัดการขยะเหลือศูนย์ ตามหลัก 3R มาดำเนินการในพื้นที่หมู่บ้าน/ชุมชน รวมทั้งโรงเรียนและวัดในพื้นที่ เน้นให้เกิดความร่วมมือและการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่ องค์การบริหารส่วนตำบลได้ดำเนินการขับเคลื่อนตามนโยบายของจังหวัดเพชรบูรณ์ดังกล่าว โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมได้ดำเนินการให้ความรู้ความเข้าใจแก่พี่น้องประชาชนในหมู่บ้านต่างๆ เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจในการคัดแยกขยะซึ่งสามารถนำขยะรีไซเคิลมาจำหน่ายที่ธนาคารขยะโดยจะมีการเปิดรับซื้อขยะรีไซเคิลทุกวันพฤหัสบดีที่ธนาคารขยะซึ่งตั้งอยู่ภายในสำนักงาน อบต.ท้ายดง และให้ครัวเรือนจัดทำหลุมขยะอินทรีย์ที่บ้านเพื่อเป็นการแยกขยะอินทรีย์หรือขยะเปียกออกจากขยะทั่วไป โดยมีเป้าหมายที่จะดำเนินการให้ครบทุกครัวเรือนภายในพื้นที่ เพื่อเป็นการลดขยะจากครัวเรือนให้น้อยลง

 

ข่าว ณ. วันที่ 13 พ.ย. 2561 เวลา 11.46 น. โดย คุณชนินทร์ จันทร์ตา

ผู้เข้าชม 119 ท่าน

 
 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย