หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
 ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.ท้ายดง จ.เพชรบูรณ์ ค่ะ
 
 
 
 
 
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย
โครงการรณรงค์การคัดแยกขยะต้นทาง ลดปัญหาสิ่งแวดล้อม  
 

เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายดงนำโดยนายกฉัตรนภา เมืองแป้น นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท้ายดง ได้ดำเนินโครงการรณรงค์การคัดแยกขยะต้นทาง เพื่อลดปัญหาสิ่งแวดล้อม ดำเนินการโดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จัดอบรมให้ความรู้แก่ผู้นำชุนชน พี่น้องประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลท้ายดงในเรื่องการคัดแยกขยะต้นทางที่บ้าน เพื่อให้ครัวเรือนได้ทำการคัดแยกขยะจากต้นทางจะช่วยลดขยะที่เกิดขึ้นในชุมชน โดยมีท่านวรวุฒิ  อินตะมะ นายอำเภอวังโป่งมาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการและให้ความรู้แก่ผู้เข้ารับการอบรม นอกจากนี้ยังได้รับเกียรติจากท้องถิ่นอำเภอวังโป่ง นายไตรวิชช์  จอมวงค์ มาเป็นวิทยากรชี้แจงปัญหาขยะในปัจจุบันและนโยบายการดำเนินงานของรัฐบาลในการแก้ปัญหาขยะ และผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมขององค์การบริหารส่วนตำบลท้ายดงได้ให้ความรู้ในการคัดแยกขยะต้นทางแก่พี่น้องประชาชน เพื่อให้การดำเนินการแก้ไขปัญหาขยะในพื้นที่ได้ผลมีประสิทธิภาพ

 

ข่าว ณ. วันที่ 13 ธ.ค. 2561 เวลา 10.57 น. โดย คุณชนินทร์ จันทร์ตา

ผู้เข้าชม 83 ท่าน

 
 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย