หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
ทำเนียบ
บุคลากร
ทำเนียบ
บุคลากร
การบริหาร
บุคคล
การบริหาร
บุคคล
ข่าว
ประชาสัมพันธ์
ข่าว
ประชาสัมพันธ์
การบริหารงานฯ
การบริหารงานฯ
รายงาน
รายงาน
การบริการประชาชน
การบริการประชาชน
การส่งเสริม
ความโปร่งใสฯ
การส่งเสริม
ความโปร่งใสฯ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบล
ท้ายดง
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
ท้ายดง
ชุมชนน่าอยู่ คู่เศรษฐกิจพอเพียง
วิสัยทัศน์ อบต.ท้ายดง
นางสาวฉัตรนภา เมืองแป้น
นายก อบต.ท้ายดง
คำขวัญประจำตำบลท้ายดง
"บารมีหลวงพ่อเชียงแสน ดินแดนแหล่งแร่ทองคำ
เย็นสุขล้ำงานสงกรานต์ สืบสานข้าวทิพย์กวน
ชวนน่าอยู่สู่ตำบลท้ายดง"
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลท้ายดง
พร้อมส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษา
1
2
3
4
5
 
วิสัยทัศน์ อบต.ท้ายดง “ ชุมชนน่าอยู่ คู่เศรษฐกิจพอเพียง ”
 
 
 
 


 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท้ายดง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ  
 

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลท้ายดง อำเภอวังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์ มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ เพื่อปฏิบัติงานในองค์การบริหารส่วนตำบลท้ายดง โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานด้านพัฒนาชุมชน  จำนวน 1 อัตรา  
    คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ดังนี้
1.1 วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
1.2 มีความรู้ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานด้านพัฒนาชุมชน
1.3 มีความรู้ความสามารถทางด้านคอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office , Word , Excel , Powerpoint และ Internet เป็นอย่างดี

2. ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานด้านช่างโยธา  จำนวน 1 อัตรา
    คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ดังนี้
2.1 วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า
2.2 มีความสามารถใช้กล้องสำรวจเพื่อหาค่าระดับได้
2.3 มีความสามารถเขียนแบบด้วยโปรแกรม AutoCAD ได้
2.4 มีความรู้ความสามารถประมาณราคางานก่อสร้างตามแบบแปลนที่กำหนดได้
2.5 มีความสามารถใช้เครื่องมือวัดระยะทางด้านงานโยธาได้อย่างถูกต้อง

ผู้ที่มีความประสงค์จะสมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการสามารถขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ที่งานการเจ้าหน้าที่ ฝ่ายบริหารงาทั่วไป สำนักปลัด (ชั้น 2) องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายดง อำเภอวังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์
ระหว่างวันที่ 30 พฤษภาคม 2565 ถึง 10 มิถุนายน 2565 ในวันและเวลาราชการ
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทรศัพท์ 0-5671-3766 ต่อ 16

 

ข่าว ณ. วันที่ 31 พ.ค. 2565 เวลา 15.45 น. โดย คุณ พัทราภรณ์ เอมโอด

ผู้เข้าชม 36 ท่าน

 
 
 
สายตรงนายก
โทร : 056-713-766
แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10