หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
 ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.ท้ายดง จ.เพชรบูรณ์ ค่ะ
 
 
 
 
  หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :
 
 
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการลงลูกรังซ่อมแซมถนนพร้อมเกลี่ยแต่งเรียบภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๓ (สายเลียบคลองช่วงเหนือ,สายเลียบคลองใต้,สายผู้ใหญ่โสภณ) ตำบลท้ายดง   11 มิ.ย. 2562 26
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการลงลูกรังซ่อมแซมถนนพร้อมเกลี่ยแต่งเรียบภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๓ (สายฟากคลอง) ตำบลท้ายดง   11 มิ.ย. 2562 22
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการซ่อมแซมเสริมถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒ (สายซอย๒,สายซอย๔,สายซอย๘,สายเขาคุณไหม,สายเขาคาย) ตำบลท้ายดง   11 มิ.ย. 2562 24
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์ตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายใน (IIT) ในปีงบประมาณ พ.ศ.2562    23 พ.ค. 2562 38
ข่าวประชาสัมพันธ์   ขอเชิญชวนทุกท่านเข้าร่วมการตอบแบบสอบถามการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT))    23 พ.ค. 2562 38
ข่าวประชาสัมพันธ์   ขอเชิญเที่ยวงานมหกรรมอาหารและของดีอำเภอวังโป่ง ระหว่างวันที่ 28 เมษายน 2562 - วันที่ 2 พฤษภาคม 2562 ณ ตลาดสด อบต.ท้ายดง   25 เม.ย. 2562 113
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท้ายดงเรื่องรายชื่อพนักงานส่วนตำบลและลูกจ้างประจำที่มีผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับดีเด่น   24 เม.ย. 2562 44
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศข่าวประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายดง (กองคลัง) เรื่อง รายงานแสดงสถานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2561   10 เม.ย. 2562 64
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท้ายดงเรื่องประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น   3 เม.ย. 2562 64
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท้ายดงเรื่องนโยบายกำกับดูแลองค์กรที่ดีของ อบต.ท้ายดง   3 เม.ย. 2562 68
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 36