หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
 ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.ท้ายดง จ.เพชรบูรณ์ ค่ะ
 
 
 
 
  หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการองค์การบริหารส่วนตำบลท้ายดง   4 ต.ค. 2562 4
ข่าวประชาสัมพันธ์   แผนการเสริมสร้างมาตรฐานวินัย คุณธรรม จริยธรรมป้องกันการทุจริตของ อบต.ท้ายดง   1 ต.ค. 2562 7
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลท้ายดง เรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปีงปบระมาณ พ.ศ. 2563   1 ต.ค. 2562 7
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศนโยบายกำกับดูแลองค์การที่ดีขององค์การบริหารส่วนตำบลท้ายดง   1 ต.ค. 2562 6
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศนโยบายด้านคุณธรรม จริยธรรม ของ อบต.ท้ายดง   1 ต.ค. 2562 8
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นของอบต.ท้ายดง   1 ต.ค. 2562 8
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ประกาศโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนางปิยะนุช หมู่ที่ ๒ ตำบลท้ายดง   3 ก.ย. 2562 18
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ประกาศโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายหมู่ที่ ๙ เชื่อมหมู่ที่ ๖ ตำบลท้ายดง   3 ก.ย. 2562 13
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ประกาศโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายแยกคลองตาลัด หมู่ที่ ๓ ตำบลท้ายดง   3 ก.ย. 2562 15
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ประกาศโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายหนองไส้ไก่ หมู่ที่ ๕ ตำบลท้ายดง   3 ก.ย. 2562 12
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 38