หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
 ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.ท้ายดง จ.เพชรบูรณ์ ค่ะ
 
 
 
 
  หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์ตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายใน (IIT) ในปีงบประมาณ พ.ศ.2562    23 พ.ค. 2562 43
ข่าวประชาสัมพันธ์   ขอเชิญชวนทุกท่านเข้าร่วมการตอบแบบสอบถามการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT))    23 พ.ค. 2562 46
ข่าวประชาสัมพันธ์   ขอเชิญเที่ยวงานมหกรรมอาหารและของดีอำเภอวังโป่ง ระหว่างวันที่ 28 เมษายน 2562 - วันที่ 2 พฤษภาคม 2562 ณ ตลาดสด อบต.ท้ายดง   25 เม.ย. 2562 123
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท้ายดงเรื่องรายชื่อพนักงานส่วนตำบลและลูกจ้างประจำที่มีผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับดีเด่น   24 เม.ย. 2562 52
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศข่าวประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายดง (กองคลัง) เรื่อง รายงานแสดงสถานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2561   10 เม.ย. 2562 78
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท้ายดงเรื่องประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น   3 เม.ย. 2562 71
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท้ายดงเรื่องนโยบายกำกับดูแลองค์กรที่ดีของ อบต.ท้ายดง   3 เม.ย. 2562 77
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท้ายดงเรื่องนโยบายด้านคุณธรรม จริยธรรม ของ อบต.ท้ายดง   3 เม.ย. 2562 73
ข่าวประชาสัมพันธ์   เปิดรับสมัครเด็ก ศพด. ประจำปีการศึกษา 2562   30 มี.ค. 2562 71
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศแนวทางการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบลขององค์การบริหารส่วนตำบลท้ายดง   27 ก.พ. 2562 89
   1     (2)     3      4      5      6     ....หน้าสุดท้าย >> 36