หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
ทำเนียบ
บุคลากร
ทำเนียบ
บุคลากร
ข่าว
ประชาสัมพันธ์
ข่าว
ประชาสัมพันธ์
การบริหารงานฯ
การบริหารงานฯ
รายงาน
รายงาน
การบริการประชาชน
การบริการประชาชน
การส่งเสริม
ความโปร่งใสฯ
การส่งเสริม
ความโปร่งใสฯ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบล
ท้ายดง
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
ท้ายดง
ชุมชนน่าอยู่ คู่เศรษฐกิจพอเพียง
วิสัยทัศน์ อบต.ท้ายดง
นางสาวฉัตรนภา เมืองแป้น
นายก อบต.ท้ายดง
คำขวัญประจำตำบลท้ายดง
"บารมีหลวงพ่อเชียงแสน ดินแดนแหล่งแร่ทองคำ
เย็นสุขล้ำงานสงกรานต์ สืบสานข้าวทิพย์กวน
ชวนน่าอยู่สู่ตำบลท้ายดง"
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลท้ายดง
พร้อมส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษา
1
2
3
4
5
 
วิสัยทัศน์ อบต.ท้ายดง “ ชุมชนน่าอยู่ คู่เศรษฐกิจพอเพียง ”
 
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ในตำบล
 
  หมวดข่าว : ข่าวประชาสัมพันธ์ในตำบล ค้นหาหมวดข่าว :
 
  ค้นหา :   ยกเลิกการค้นหา
 
หมวด   หัวข้อข่าว วันที่ ผู้เข้าชม
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ในตำบล   ประชาสัมพันธ์ขั้นตอนการเข้าศูนย์พักคอย อบต.ท้ายดง สำหรับผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในเขตพื้นที่ตำบลท้ายดง อ.วังโป่ง จ.เพชรบูรณ์  11 ส.ค. 2564 15
ข่าวประชาสัมพันธ์ในตำบล   ประกาศข้อตกลงในการปฏิบัติราชการระหว่างพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงานาจ้างและผู้ปฏิบัติงานของ อบต.ท้ายดงกับผู้บริหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  6 ก.ค. 2564 11
ข่าวประชาสัมพันธ์ในตำบล   ประชาสัมพันธ์การสำรวจความพพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของหน่วยงานภาครัฐ  22 เม.ย. 2564 56
ข่าวประชาสัมพันธ์ในตำบล   ประชาสัมพันธ์ตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal Integrity and Transparency Assessment : IIT)  5 มี.ค. 2564 88
ข่าวประชาสัมพันธ์ในตำบล   ประชาสัมพันธ์ตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency Assessment: EIT)  5 มี.ค. 2564 65
ข่าวประชาสัมพันธ์ในตำบล   ประกาศรับโอนพนักงานส่วนตำบลตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขจำนวน 1 อัตรา  3 ก.พ. 2564 70
ข่าวประชาสัมพันธ์ในตำบล   จะประกาศประชาสัมพันธ์ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง(แบบ บก.๐๑) โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย ๔ หมู่ที่ ๙ ตำบลท้ายดง  8 ม.ค. 2564 78
ข่าวประชาสัมพันธ์ในตำบล   จะประกาศประชาสัมพันธ์ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง(แบบ บก.01) โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายหนองไส้ไก่ หมู่ที่ ๑๒ ตำบลท้ายดง  8 ม.ค. 2564 74
ข่าวประชาสัมพันธ์ในตำบล   ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ประกาศโครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย ๔ หมู่ที่ ๙ ตำบลท้ายดง  29 ธ.ค. 2563 86
ข่าวประชาสัมพันธ์ในตำบล   ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ประกาศโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายหนองไส้ไก่ หมู่ที่ ๑๒ ตำบลท้ายดง  29 ธ.ค. 2563 73
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 11
 
 
สายตรงนายก
โทร : 056-713-766
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10