หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
 ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.ท้ายดง จ.เพชรบูรณ์ ค่ะ
 
 
 
 
  หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.สามแยก   ประกาศใชัราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายประปาแยกไปถ้ำชนะมาร หมู่ที่ 1   15 ส.ค. 2562 0
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.สามแยก   ประกาศใช้ราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายวัดถ้ำแก้วกายสิทธิ์ หมู่ที่ 1   15 ส.ค. 2562 0
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.บัววัฒนา   ประกาศเทศบาลตำบลบัววัฒนา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จานวน ๔ รายการ   15 ส.ค. 2562 0
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.บัววัฒนา   ประกาศเทศบาลตำบลบัววัฒนา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้าง๑. ค่าจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน จานวน ๑ มื้อ ๒. ค่าจ้างเหมาประกอบอาหารอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม จานวน ๒ มื้อ จานวน ๖๐ คน สาหรับผู้เข้าร่วมโครงการรณรงค์ปลูกจิตสานึกในการคัดแยกขยะเพื่อลดภาวะโลก   15 ส.ค. 2562 0
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.บัววัฒนา   ประกาศเทศบาลตำบลบัววัฒนา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จานวน ๖ รายการ   15 ส.ค. 2562 0
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ชอนไพร   สำเนาคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานตรวจสอบพื้นที่การเกษตรเสียหายด้านพืช   14 ส.ค. 2562 2
ข่าวสรรหาบุคลากร ทม.วิเชียรบุรี   รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเป็นเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลเมืองวิเชียรบุรี   14 ส.ค. 2562 20
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ห้วยใหญ่   ประชาสัมพันธ์การแสดงความคิดเห็นร่างข้อบัญญัติ เรื่องหลักเกณฑ์การคัดแยกมูลฝอย   14 ส.ค. 2562 5
กิจการสภา อบต.บ่อรัง   ประกาศขอเชิญเข้าประชุมและร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อรัง สมัยสามัญประจำปี พ.ศ.2562 สมัยที่ 2   14 ส.ค. 2562 8
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ศรีมงคล   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำนักงานปลัด   13 ส.ค. 2562 5
   1      2      3     (4)     5      6      7      8     ....หน้าสุดท้าย >> 855/td>