หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
ทำเนียบ
บุคลากร
ทำเนียบ
บุคลากร
ข่าว
ประชาสัมพันธ์
ข่าว
ประชาสัมพันธ์
การบริหารงานฯ
การบริหารงานฯ
รายงาน
รายงาน
การบริการประชาชน
การบริการประชาชน
การส่งเสริม
ความโปร่งใสฯ
การส่งเสริม
ความโปร่งใสฯ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 
รายงานการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
รายงานการใช้จ่ายเงินตามข้อบัญญัติงบประมาณประจำปี 2562 [ 22 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 24  
 
รายงานการใช้จ่ายเงินตามข้อบัญญัติงบประมาณ ประจำปี 2563 (รอบ 6 เดือน) [ 16 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 29  
 
  (1)