หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
ทำเนียบ
บุคลากร
ทำเนียบ
บุคลากร
ข่าว
ประชาสัมพันธ์
ข่าว
ประชาสัมพันธ์
การบริหารงานฯ
การบริหารงานฯ
รายงาน
รายงาน
การบริการประชาชน
การบริการประชาชน
การส่งเสริม
ความโปร่งใสฯ
การส่งเสริม
ความโปร่งใสฯ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 
งานการเจ้าหน้าที่
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
สรุปผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากร ปี ๒๕๖๓ [ 3 พ.ย. 2563 ]  อ่าน : 0  
 
ประกาศใช้แผนพัฒนาบุคลากร ปี ๖๔-๖๖ [ 3 พ.ย. 2563 ]  อ่าน : 0  
 
แผนพัฒนาบุคลากร ประจำปี ๒๕๖๔-๒๕๖๖ [ 3 พ.ย. 2563 ]  อ่าน : 1  
 
ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบลและลูกจ้างประจำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 28 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 0  
 
ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 28 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 0  
 
ประกาศเรื่องแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2566 [ 28 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 1  
 
ประกาศนโยบายด้านคุณธรรม จริยธรรม ของ อบต.ท้ายดง [ 26 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 1  
 
ประกาศนโยบายกำกับดูแลองค์การที่ดีขององค์การบริหารส่วนตำบลท้ายดง [ 26 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 1  
 
ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นของอบต.ท้ายดง [ 26 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 1  
 
ประกาศข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการองค์การบริหารส่วนตำบลท้ายดง [ 26 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 1  
 
  (1)     2