หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
ทำเนียบ
บุคลากร
ทำเนียบ
บุคลากร
ข่าว
ประชาสัมพันธ์
ข่าว
ประชาสัมพันธ์
การบริหารงานฯ
การบริหารงานฯ
รายงาน
รายงาน
การบริการประชาชน
การบริการประชาชน
การส่งเสริม
ความโปร่งใสฯ
การส่งเสริม
ความโปร่งใสฯ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุราย เดือน เมษายน [ 5 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 15  
 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุราย เดือน มีนาคม [ 5 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 14  
 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุราย เดือน กุมภาพันธ์ [ 5 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 10  
 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุราย เดือน มกราคม [ 5 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 12  
 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุราย เดือน ธันวาคม [ 5 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 15  
 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุราย เดือน พฤศจิกายน [ 5 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 13  
 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุราย เดือน ตุลาคม [ 5 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 14  
 
  (1)