หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
ทำเนียบ
บุคลากร
ทำเนียบ
บุคลากร
การบริหาร
บุคคล
การบริหาร
บุคคล
ข่าว
ประชาสัมพันธ์
ข่าว
ประชาสัมพันธ์
การบริหารงานฯ
การบริหารฯ
การบริหาร
งานคลัง
การบริหาร
งานคลัง
การบริการประชาชน
การบริการประชาชน
การส่งเสริม
ความโปร่งใสฯ
การส่งเสริม
ความโปร่งใสฯ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
องค์การบริหารส่วนตำบล ท้ายดง ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
 
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบล
ท้ายดง
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
ท้ายดง
ชุมชนน่าอยู่ คู่เศรษฐกิจพอเพียง
วิสัยทัศน์ อบต.ท้ายดง
นางสาวฉัตรนภา เมืองแป้น
นายก อบต.ท้ายดง
คำขวัญประจำตำบลท้ายดง
"บารมีหลวงพ่อเชียงแสน ดินแดนแหล่งแร่ทองคำ
เย็นสุขล้ำงานสงกรานต์ สืบสานข้าวทิพย์กวน
ชวนน่าอยู่สู่ตำบลท้ายดง"
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลท้ายดง
พร้อมส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษา
1
2
3
4
5
 
วิสัยทัศน์ อบต.ท้ายดง “ ชุมชนน่าอยู่ คู่เศรษฐกิจพอเพียง ”
 
 
 
 
แผนผังเว็บไซต์
 
หน้าหลัก
 
ข้อมูลหน่วยงาน
ประวัติความเป็นมา ผลิตภัณฑ์ สถานที่สำคัญ
โครงสร้างองค์กร บทบาทหน้าที่หน่วยงานภายใน วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ยุทธศาสตร์
อำนาจหน้าที่ นโยบายการบริหาร คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
ติดต่อ    
 
ทำเนียบบุคลากร
คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด กองคลัง กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม หน่วยตรวจสอบภายใน กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน
 
การบริหารบุคคล
งานการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล (ประกาศ ก.อบต.จังหวัดเพชรบูรณ์) ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์ในตำบล กิจกรรมในตำบล ข่าวสารจาก สถ.จ.
หนังสือสั่งการ สถ. ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย  
 
การบริหารฯ
งานนโยบายและแผน
แผนพัฒนาท้องถิ่น แผนการดำเนินงานประจำปี การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
นโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยง    
งานงบประมาณ
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี การโอนงบประมาณและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ  
การบริการงานอื่นๆ
งานบริหารงานทั่วไป งานป้องกันบรรเทาและสาธารณภัย งานกิจการสภา
งานพัฒนาชุมชน งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม งานส่งเสริมการเกษตร
งานกองช่าง งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม งานกองทุนหลักประกันสุขภาพ
รายงานการบริหารจัดการความเสี่ยง    
งานการเงินและบัญชี
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
งบแสดงฐานะการเงิน    
งานจัดเก็บและพัฒนารายได้
แผนการจัดเก็บภาษีและพัฒนารายได้ ข่าวประชาสัมพันธ์ งานจัดเก็บรายได้ งานบริการจัดเก็บภาษี
รายงานผลการจัดเก็บได้    
งานพัสดุและทรัพย์สิน
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง/แผนการจัดหาพัสดุ ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ระบบข่าว e-GP
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง/จัดหาพัสดุรายเดือน รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง/จัดหาพัสดุประจำปี  
 
การบริการประชาชน
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ การสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
บริการ E-Service ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน กระดานสนทนา (Webbord)
ร้องเรียนร้องทุกข์ ร้องเรียนทุจริต ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
 
การส่งเสริมความโปร่งใสฯ
งานควบคุมภายใน งานตรวจสอบภายใน แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต การส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
 
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
พรบ./พรก. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ระเบียบปฏิบัติอื่น
 
 
สายตรงนายก
โทร : 056-713-766
แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10