หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
ทำเนียบ
บุคลากร
ทำเนียบ
บุคลากร
การบริหาร
บุคคล
การบริหาร
บุคคล
ข่าว
ประชาสัมพันธ์
ข่าว
ประชาสัมพันธ์
การบริหารงานฯ
การบริหารงานฯ
รายงาน
รายงาน
การบริการประชาชน
การบริการประชาชน
การส่งเสริม
ความโปร่งใสฯ
การส่งเสริม
ความโปร่งใสฯ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบล
ท้ายดง
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
ท้ายดง
ชุมชนน่าอยู่ คู่เศรษฐกิจพอเพียง
วิสัยทัศน์ อบต.ท้ายดง
นางสาวฉัตรนภา เมืองแป้น
นายก อบต.ท้ายดง
คำขวัญประจำตำบลท้ายดง
"บารมีหลวงพ่อเชียงแสน ดินแดนแหล่งแร่ทองคำ
เย็นสุขล้ำงานสงกรานต์ สืบสานข้าวทิพย์กวน
ชวนน่าอยู่สู่ตำบลท้ายดง"
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลท้ายดง
พร้อมส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษา
1
2
3
4
5
 
วิสัยทัศน์ อบต.ท้ายดง “ ชุมชนน่าอยู่ คู่เศรษฐกิจพอเพียง ”
 
 
 
 
ทำเนียบบุคลากร
 
 
สำนักปลัด
 


นางสาวยุพดี ยิ้มแฟน
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร : 086-9383909


นางสาวมัธนา สารีบุตร
หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการเกษตร
โทร : 098-2255926


นางสาวชุติมา ลี้ตระกูล
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
โทร : 089-7030684


-ว่าง-
หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผนงาน


นายเอกชัย อินเหลือง
นิติกรชำนาญการ
โทร : 085-7746651


สิบเอกปริวัตร ยมเกิด
นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญการ
โทร : 085-7276617


นางสาวพัทราภรณ์ เอมโอด
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
โทร : 087-5225743
 
 
 
 
 
สายตรงนายก
โทร : 056-713-766
แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10