หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
ทำเนียบ
บุคลากร
ทำเนียบ
บุคลากร
การบริหาร
บุคคล
การบริหาร
บุคคล
ข่าว
ประชาสัมพันธ์
ข่าว
ประชาสัมพันธ์
การบริหารงานฯ
การบริหารงานฯ
รายงาน
รายงาน
การบริการประชาชน
การบริการประชาชน
การส่งเสริม
ความโปร่งใสฯ
การส่งเสริม
ความโปร่งใสฯ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบล
ท้ายดง
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
ท้ายดง
ชุมชนน่าอยู่ คู่เศรษฐกิจพอเพียง
วิสัยทัศน์ อบต.ท้ายดง
นางสาวฉัตรนภา เมืองแป้น
นายก อบต.ท้ายดง
คำขวัญประจำตำบลท้ายดง
"บารมีหลวงพ่อเชียงแสน ดินแดนแหล่งแร่ทองคำ
เย็นสุขล้ำงานสงกรานต์ สืบสานข้าวทิพย์กวน
ชวนน่าอยู่สู่ตำบลท้ายดง"
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลท้ายดง
พร้อมส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษา
1
2
3
4
5
 
วิสัยทัศน์ อบต.ท้ายดง “ ชุมชนน่าอยู่ คู่เศรษฐกิจพอเพียง ”
 
 
 
 
ทำเนียบบุคลากร
 
 
 


-ว่าง-
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม


นายชัยวัฒน์ จันทะวงศ์
ผู้ช่วยนายช่างเครื่องกล
โทร : 081-0386837


นางสาวแพรวพรรณ ดวงจันทร์
พนักงานงานจ้างเหมาบริการ(ปฏิบัติงานธุรการ)
โทร : 086-4264759


นายณรงค์ อินทร์ยัง
พนักงานงานจ้างเหมาบริการ (ปฏิบัติงานขับรถยนต์ EMS)
โทร : 097-3385603


นางสาวอาริสา ศรีสวัสดิ์
จ้างเหมาบริการ(ผู้ปฏิบัติงานธุรการศูนย์จัดการขยะฯ)
โทร : 064-5814452


0
พนักงานงานจ้างเหมาบริการ(ผู้ปฏิบัติงานขับรถขยะศูนย์จัดการขยะฯ)
โทร : 095-3286943


นางสาวอภิญญา ทองเพ็ง
จ้างเหมาบริการ(ผู้ปฏิบัติงานคัดแยกขยะศูนย์จัดการขยะฯ)
โทร : 065-9580459
 
 
 
 
 
สายตรงนายก
โทร : 056-713-766
แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10