หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
 ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.ท้ายดง จ.เพชรบูรณ์ ค่ะ
 
 
 
 
 
 
 
 
  การก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงซ่อมแซมรักษาถนน สะพาน
  การพัฒนาแหล่งน้ำ วางท่อเหลี่ยม ประปา
  การพัฒนาระบบจราจร ไฟฟ้าสาธารณะ และโทรคมนาคม
 
 
 
 
 
 
 
  การพัฒนาและส่งเสริมอาชีพ เพิ่มรายได้ให้แก่ประชาชน
  การพัฒนาด้านจัดหาแหล่งทุน/เพิ่มมูลค่าสินค้าการเกษตร
 
 
 
 
 
  การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย
 
 
 
 
 
  การพัฒนาด้านบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม